Icoana ortodoxă şi icoana catolică

Botezul Domnului

 

                                                                                          

botez        botez cat 
                                                                   

 

Iată câteva diferenţe:

 

 1. pentru a nu distrage atenţia (de la scena reprezentată, de la sfânt etc.) icoana ortodoxă prezintă un fond neutru. Aici, privirea nu trece dincolo de scena Botezului ci se opreşte la ea şi la ceea ce icoana spune”;aspectul personajelor nu are scopul de a încânta privirea. Totul, în icoana ortodoxă îndepărtează senzualul, încântarea simţurilor;
 2.  

 3. ambele trimit gândul la mormânt, dar în mod diferit: stâncile printre care curge Iordanul, în icoana ortodoxă trimit clar gândul la mormânt (aici persoana lui Hristos este cuprinsă în întregime, Iordanul “se comportă” ca şi un giulgiu-pare că încojoară Persoana din trei părţi) pe când crucea din mâna Botezătorului sugerază mai mult suferinţa şi moartea acestuia ( este cam greu de asociat la persoana Mântuitorului; doar forma-cruce- trimite la Acesta );
 4.  

 5. Ioan, în icoana ortodoxă, priveşte în sus ( după Sfintele Evanghelii, doar el vede Treimea şi apoi, o spune celorlalţi);
 6.  

 7. îngerii, la Botez, slujesc Mântuitorului, Îl legitimează prin prezenţa lor; în icoana catolică, cel botezat poate fi oricine-lucru sugerat de indiferenţa grupului de persoane care stau la “bârfă” în spate (se poate vorbi de minimalizarea importanţei Botezului);
 8.  

 9. Mântuitorul, smerit ( Creatorul este botezat de creatură) binecuvinteză cu dreapta Iordanul, apele şi, indirect, toată creaţia. Icoana catolică sugerază doar smerenia (mult prea umană, prea personală, închisă în sine) a celui reprezentat care, deşi om, era şi Dumnezeu adevărat. Niciodată, în icoana ortodoxă, persoanele reprezentate nu au privirea plecată ( nici în momentul martiriului) pentru că ochiul, ca şi sufletul, privesc spre cer, spre Dumnezeu şi nu spre pământ;
 10.  

 11. porumbelul (Duhul Sfânt), prezent în ambele icoane trimite la cele două modalităţi de distrugere a răului şi a păcatului din lume: prin potop ( doar porumbelul, cu o ramură de măslin se întoarce la Noe, în corabie) şi, upă venirea Fiului, prin Botez;
 12.  

 13. În partea inferioară a icoanei (doar cea ortodoxă), la picioarele Sfântului Ioan Botezătorul este reprezentat un arbust la baza căruia stă o secure, rezumat cutremurător al învăţăturii date de acesta fiecărui nou  botezat:„Iată securea stă la rădăcina pomilor şi tot pomul care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc. Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine, vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc.” (Matei 3, 10-Reprezentarea ortodoxă domină axa verticală, expresie a înălţării spirituale şi a cunoaşterii inteligibile, care dă mărturie, totodată, de măreţia şi importanţa universală a Botezului Domnului.