CV Asociaţia Culturală IH.th.IS.

 

 

Premise


image002          Asociaţia IH.th.IS a luat fiinţă în martie 2010 ca rezultat al unor activităţi şi evenimente de ordin cultural, organizate de un grup de români pentru comunitatea românescă din Cassano d’Adda şi împrejurimi.

În cadrul întâlnirilor organizative şi de evaluare a emers capitalul social pe care comunitatea românescă îl deţine în Italia şi care odată scos în evidenţă şi valorificat, crează acea împreunare de relaţii pozitive şi de colaborare care se instaurează între componenţii unei grup şi care e un element fundamental pentru o bună convieţuire şi pentru afirmarea identităţii. Necesitatea de a da o formă juridică grupului de iniţiativă a permis mai apoi să se aibă ca interlocutori pentru sprijinirea proiectelor primaria orasului, asociaţii italiene cu experienţă de zeci de ani in teritoriu şi care, cu know-how-ul lor în materie de asociaţionism, au suportat logistic primele iniţiative organizate. Cadrul socio-politic din localiate a permis depăşirea stereotipurilor şi a primelor obstacole întrucât instituţiile au fost conştiente de la bun început de importanţa sprijinirii morale a unui grup ce avea să devină formator de opinie şi cu care în decursul anilor s-a demonstrat că se poate colabora atât în interesul societăţii gazdă cât şi în cel al comunităţii româneşti.

Punctul de plecare al membrilor asociaţiei s-a datorat cu siguranţă şi prezenţei Bisericii Ortodoxe Române din locali tate, care reprezintă şi astăzi un punct de extremă importanţă pentru difuzarea şi susţinerea proiectelor IH.th.IS. Pentru comunitatea românească din împrejurimi, o strânsă şi deschisă colaborare cu preotul paroh, sprijinul necondiţionat al acestuia în dezvoltarea activităţilor propuse a permis românilor din această zonă să aibă ca punct de referinţă atât biserica cât şi asociaţia IH.th.IS. O altă caracteristică care s-a dovedit a fi în folosul nostru, este că oraşul unde îşi are sediul asociaţia noastră se află la jumătatea distanţei dintre marile oraşe reşedinţe de provincie, Milano şi Bergamo, cunoscute până acum ca poli de atracţie şi de desfăsurare ale activităţilor comunităţii româneşti.Deşi cu un număr ridicat de cetăţeni români, din experienţa noastră, am observat că au fost mai uşor de implicat în activităţile noastre comunităţile din micile centre între care există deja o formă de colaborare şi întrajutoraredată de faptul că provin din aceleaşi zone ale României între ei existând puternice legături de apartenenţă la un anumit teritoriu, legături de rudenie şi prietenie. Cazul Cassano o demonstrează prin prezenţa unei mari comunităţi de români care provine din zona Maramureşului(de aici proiectul cultural 2010/2011 privind tradiţiile şi obiceiurile din Maramureş) aşa cum în zona Agrate/Carugate s-au dezvoltat activităţi şi parteneriate legate de zona de apartenenţă care este Bucovina.

 

Ultima statistică publicată în luna martie a acestui an, ne oferă date clare:

 

968.576 rezidenţi români în Italia, din care 137.718 în Lombardia şi, intrând în zona de competenţă a asociaţiei, au fost recenzaţi 38.608 în provincia Milano şi 14.758 în provincia Bergamo. Luând în considerare numai localităţile strâns legate de Cassano d’Adda, unde îşi are sediul asociaţia noastră, pe o rază de 20 de km, numărul de rezidenţi români este de circa 4.000.

Date furnizate de Centro Studi e Ricerche Idos şi Dossier statistico immigrazione Caritas Migrantes

http://www.tuttitalia.it/lombardia/statistiche/cittadini-stranieri/romania/

 


image004          În anul 2010 IH.th.IS a făcut public în cadrul primei manifestări oficiale organizate de către asociaţie, un studiu ad-hoc referitor la istoria de imigraţiea cetăţenilor români din zona de interes şi a adus la cunoştiinţa comunităţii şi a instituţiilor competente date obiective care ne sunt şi astăzi suport pentru programarea acţiunilor şi activităţilor noastre (numărul cetăţenilor români pe localităţi, vârsta, ocupaţia, minori şcolarizati şi tipul de învăţământ ales, inclusiv speranţe si planuri de viitor).

http://www.ihthis.org/it/raccolta-dati.html 

 

          Din 2010 până acum, o mare parte dintre ei au luat contact cu noi fie prin participarea la evenimente propuse ca spectatori sau voluntari în organizarea şi desfăşurarea acestora, fie prin cereri directe de diverse tipuri adresate membrilor asociaţiei(informaţii legale, juridice, scrierea de cv-uri, cereri de muncă, etc). În acest sens, asociaţia colaborează strâns cu Sportello stranieri (Biroul pentru cetăţenii străini)din localitate condus de către o colaboratoare de origine română şi care ne-a permis să dăm întotdeauna informaţii corecte în mod profesional.

 

Grupul folcloric "Dorul Românesc" - rodul tangibil şi indiscutabil al asociaţiei

 

În toamna anului 2010 asociaţia a creat un grup folcloric denumit „Dorul Românesc” compus din adulţi şi copii punând în scenă şi propunând publicului spectacole de tradiţii româneşti. Sub conducerea profesoarei Ioana Tomoioaga şi cu ajutorul ceteraşului Istrate Chiş s-au pus în scenă spectacole precum: Șezătoarea Maramureşeană şi Nunta din Maramureş. Scenariul şi decoruriles-au facut prin muncă voluntară a responsabililor de grup, costumele fiind procurate din România pentru aceste evenimente. Posibilitatea de a avea un grup folcloric şi o formaţie de muzică populară a permis asociaţiei să atragă un număr important de participanţi la evenimente desfăşurate indiferent de tema sau scopul propus.

Aspectele pozitive ale acţiunii au fost atragerea unui număr consistent de dansatori, preponderent adulţi din zona Maramureşului.

 

          În vara anului 2012, după ultimul eveniment programat în luna iunie, în urma părăsirii grupului de către coordinatoare, s-a luat hotărârea de a se încerca implicarea directă în programele culturale a copiilor şi tinerilor deja participanţi ca dansatori sau făcând parte din cor. Lor li s-au alăturat alţi tineri interesaţi de a duce mai departe tradiţiile româneşti. Grupul actual, sub conducerea instructorului de dans Mihai Popa, este compus din 30 de tineri cu vârste cuprinse între 14 şi 26 de ani din care 22 participă constant la repetiţiile care se desfăşoară în fiecare duminică între orele 13.00 şi 17.00 începând cu luna septembrie 2012.De mare impact asupra bunei desfăşurări ale activităţilor şi în mod particular, ale celor de dans, a fost acordul şi obţinerea unei săli pentru repetiţii de la cooperativa Punto d’Incontro. Până în acel moment, activităţile noastre se pregăteau în diverse spaţii de cele mai multe ori improprii(s-a plecat de la un garaj, apoi pentru o perioadă am fost găzduiţi de către Centro Diurno din Melzo, ca apoi să ajungem la sediul ARCI din Cassano). Obţinerea cu sprijinuI ACLI şi al primăriei, al spaţiului în care astăzi ne desfăşurăm activitatea, a însemnat un moment important în programarea activităţilor următoare. În timpul săptămânii sala este folosită de către proprietari pentru activităţi adresate persoanelor cu nevoi speciale. Spaţiul este la dispoziţia noastră în toate după-amiezile de sâmbătă şi duminicile începând cu anul 2013. În schimb, asociaţia şi-a luat angajamentul să ajute la lucrările de întreţinere şi restructurare, la modernizarea şi la dotarea cu cele necesare propriilor necesităţi.

         Important de luat în considerare faptul că jumatate din numărul înscrişilor sunt tineri români sau de origine română care provin de pe o raza de 30 de km şi care suportând dificultaţile de transport şi cheltuielile aferente, continuă cu perseverenţă să participe la repetiţii. În acest sens sala „Punto d’Incontro” a devenit un loc de întâlnire şi socializare a tinerilor noştri. Alte activităţi propuse spre desfăşurare în 2013 sunt:

 

 • zile cu teme din literatura, geografia şi istoria românească;
 • ateliere de creaţie: ouă încondeiate, mărţişoare, icoane pe sticlă;
 • atelier de muzică;
 • atelier de obiceiuri populare (în perioada Crăciunului)
 • seara dedicată comunităţii prin organizarea de întâlniri tip petrecere cu temă (ultima: „Iubeşte româneşte” - Seara de Dragobete);
 • în fiecare duminică activitatea de bază rămâne pregătirea grupului de dansuri;
 • în limita posibilităţilor se va încerca ţinerea deschisă a spaţiului pe tot parcursul zilei de duminică punând la dispoziţia comunităţii o biblioteca în limba română, ziare şi reviste româneşti, PC şi internet, punct informativ pentru comunitate cu consilieri pe teme de munca, avocaţi etc

 

Istoric Asociaţia Culturală IH.th.IS

2010

A luat naştere în formă oficială şi cu stat juridic Asociaţia Culturală IH.th.IS


image006

 •      Organizează o serie de conferinţe pe teme religioase şi istorice cu scopul de a informa opinia publică italiană asupra prezenţei comunităţii româneşti - Sala Polivalenta a Bibliotecii Dante Alighieri;
 • Pentru prima dată se formează un grup de tineri cu care prof. Ioana Tomoiagă pregăteşte un spectacol de cântece patriotice şi de colinde - Oratoriul San Giovanni Bosco;
 • Organizează Sărbătoarea Naţională a României prezentând pentru prima dată asociaţia şi grupul de copii „Tinerii IH.th.IS” cu un program de cântece patriotice, seminariu de prezentare istorică şi geografică a României;
 • Crăciun ca în România - spectacol de colinde şi obiceiuri de iarnă - Biserica Ortodoxa Română. În continuare s-a reluat tradiţia de a colinda la casele românilor, activitate care a produs un puternic efect asupra participanţilor.
 •  

 

2011

      Se modifică consiliul director prin atragerea unor profesionişticu responsabilităţi în domeniul educaţiei, culturii şi tradiţiilor.

image008Activităţile de pregătire se desfăşoară, în funcţie de disponibilitatea de spaţiu, într-o casă particulară, la Centro Diurno din Melzo, în Oratoriul San Giovanni Bosco. Se crează primul proiect de acţiuni concrete cu valabilitate plurienală care va fi condiţionat în primul rând de resurele financiare reperibile cu ajutorul aplicării pentru fonduri ONG, evenimente pentru strângerea de fonduri, donaţii şi sponsorizări. Legislaţia italiană privind asociaţiile non profit a permis doar în mică măsură aplicarea pentru fonduri şi acest lucru doar ca parteneri, fără să fi avut un beneficiu economic concret, ci doar sprijin logistic şi publicitar( exemple: minim 2 ani de la înfiinţare, categoria exactă de asociaţie culturală, de promovare socială, de recreere, sportivă, necesitatea de a fi inscrişi într-un registru provincial sau regional care comportă sume consistente de inscriere, competenţe profesionale în materie de asociaţionism pe care în anul 2011 asociaţia nu le putea satisface, inexperienţa membrilor în materie de finanţări şi fundraising). În acest sens, se reţine obligatorie înscrierea unor membri la cursuri specifice în materie de ONG, organizate de către cele mai importante instituţii de formare în materie(CIESSEVI şi ASIIM Milano).

 


image010Formarea Grupului folcloric „Dorul Românesc”;

 

Spaţiu de joacă - amenajarea unui spaţiu de joacă în aer liber pentru copiii care participă la slujba duminicală. – Beneficiari:10-12 copii cu vârste între 1 şi 6 ani.

Prezentarea spectacolelor:

 

image012Şezătoare maramureşeană - Inzago „Sărbătoarea Mărţisorului”: 30 de participanţi la spectacol şi cca. 200 de spectatori;

Tradiţii de nuntă din Maramureş - Cassano d’Adda;

„Festa dei popoli”- Treviglio; „Festa dei popoli”: 30 participanţi la spectacol şi între 150 şi 200 de spectatori.

 

 


image014

 

 

 

 

 


image016Obţinem ca spaţiu de joacă şi repetiţii o sală de la ARCI;

 

 

 

 

 

image018

„Crăciun ca în România” - spectacol de colinde şi obiceiuri de iarnă - Biserica Ortodoxă Română - 18 copii participanţi direcţi şi 150 de spectatori.

 

 

 

 

image020

 

  Eveniment „ Ziua Naţională a României” -20 de participanţi direcţi şi 200 de spectatori;

 

 

 

 

 

 

 

 

2012


image022Condiţiile socio-economice ale comunităţii se degradează impunând o reorganizare a structurii şi mărirea considerabilă a orelor de voluntariat din partea membrilor activi şi ai instructorilor. Asociaţia devine o sursă de informaţii utile căutării unui loc de muncă, un punct social util de referinţă în scopul contracarării sentimentelor de insatisfacţie personală şi depresie.

 

 

 

 

 


image024Sunt propuse ateliere de istorie şi geografie pentru copiii români în concomitanţă cu spaţiul de joacă duminical(ARCI Cassano);

 

 

 

 

 

 

image026Se sprijină logistic echipa de fotbal FC Cassano România, echipă care intră să facă parte din asociaţia IH.th.IS. Pe lângă turnee şi meciuri amicale, amintim Turneul de Fotbal Treviglio World Team şi meciul demonstrativ cu echipa Senegalului la care au participat ca spectatori o delegaţie al Departamentului Românilor de Pretutindeni însoţită de membri ai Ministerului de Externe şi ai Consulatului din Milano. A însemnato cunoaştere apropiată a celor două realităţi şi oportunitatea unor discuţii constructive în vederea sprijinirii asociaţiei de către organismele competente;

 

 

 

image028

 

 

 

 

 

 

image030Continuă repetiţiile grupului „Dorul Românesc” finalizate cu spectacole;

Organizarea şi participarea la evenimentul „Seară românească”inclus în proiectul „Pagini aperte sulla città” ACLI: 40 participanţi la spectacol şi 200 de spectatori;

 

 

 


image032

Participarea la „Sărbătoarea Naţiunilor” - „Festa dei popoli” - Cassano d’Adda;

 

 

 


image034Organizarea atelierului în limba italiană „Poveşti româneşti”

 

 

 

 


image036(activitate pentru copii: jocuri româneşti de mişcare, pictură pe faţă, adaptarea, traducerea, tipărirea şi prezentarea „Poveştii porcului” a lui Ion Creanga)

 

Grupul „Dorul românesc” este preluat de către instructorul Mihai Popa şi se hotărăşte continuarea activităţilor cu tineri între 14 şi 25 de ani, trecând de la punerea în scenă a unor tradiţii, la dansuri populare româneşti.

 

image038

 

 

 

 

 


image040

 

 

 

 


image042Organizarea Zilei Naţionale a României, prima prezentare a nouluigrup de dansuri acompaniat de catre formaţia de muzică populară Sonyx. La eveniment iau cuvântul şi participă activ Consulul României, Florin Paşcu, primarul oraşului Cassano, Roberto Maviglia, preşedinta ACLI, Marina Coppo, reprezentanta Biroului de Imigrări, Melania Rabacchi, Preotul paroh ortodox Traian Steţco. La eveniment au participat mai mult de 250 de persoane care, din cauza spaţiului limitat, au urmărit activitatea de pe holurile bibliotecii.

 

  

image044

 

Schimb de experienţă cu „Aria di danze” - grup de dansuri populare europene; copiii devin instructori şi îi iniţiază în tainele dansurilor populare româneşti. Colaborarea cu această asociaţie continuă prin participarea Grupului „Dorul românesc” ca invitat special al festivalului „Osio Folk”.

 

 

image046

 

 

 

 

 


image048

 

 

 

 

 

 

 Continuă programul de colinde şi urături în Biserica Ortodoxă şi la sediul asociaţiei;

  

2013

  

image050

Continuă repetiţiile de dansuri şi tradiţii româneşti (dansuri şi muzică)al grupului „Dorul românesc”;

Înfiinţarea corului şi selecţionarea unui grup de solişti pentru atelierul de muzică condus de prof. Irina Mocanu;

 

 

 

image052Participarea cu spectacole şi punct informativ la „Ziua mondiala a emigranţilor 2013” - Cernusco sul Naviglio

Evenimentul Cernusco Solidale;

 

 

  

image054

Conferinţa „Dictatura comunistă în România” - Casa Berva(un alt pas înainte prin obţinerea unei Săli de conferinţe de reală importanţă culturală şi istorică pentru Cassano);

 

 

 

 

 

image056Seara de întâlnire şi recreere a membrilor prin petrecerea cu tema „Iubeşte româneşte” ;

 

 

 

 

Activităţi de socializare şi recreere;

 

image058

 

 

 

 

 

 

 

image060

Participarea asociaţiei ca partener la proiectul de voluntariat CIESSEVI - „Bando del voluntariato Cariplo 2012” a permis organizarea a două ateliere gratuite de încondeiere a ouălor. Tema comună tuturor asociaţiilor a fost redescoperirea vechilor meşteşuguri tradiţionale caracteristice femeilor, iar asociaţiei noastre i s-a

propus conducerea unui laborator de artizanat etnic.

 

 

Beneficiile aduse asociaţiei prin participarea la acest proiect:

 • proiect de nivel naţional destinat asociaţiilor care a permissuportarea cheltuielilor pentru un profesor specializat şi cu experienţă în această tehnică;
 • vizibilitate majoră atât pe plan local cât şi regional;
 • includerea asociaţiei în lista asociaţiilor competente şi capabile de a transmite know-how-ul achiziţionat prin experienţa în teritoriu;
 • transmiterea şi promovarea unei tradiţii particulare şi tehnici artizanale în sânul societăţii civile italiene.

La curs au participat 20 de femei: 80% italiane, restul din Albania, Thailandia, Peru. Nici o prezenţă românească, motivul probabil fiind faptul că se preconizează propunerea atelieruluiîn cadrul activităţilor de la sediul asociaţiei.

 

www.ihthis.org

info@ihthis.org

https://twitter.com/IHthIS